کودکستان
کودک 

معمای شماره 1

در کاف هست در قاف نیست! در لام هست در میم نیست! در غین هست در عین نیست!

 

معمای شماره 2

آن چیست که بی زبان سخن می گوید، از قول من و تو قصه ها می گوید، با آنکه در او نیست نه دندان و لب، بی پرده ز کار این و آن می گوید.

 

معمای شماره 3

آن چیست که بی علم و دانش تمام اشیا را همان گونه که هست به ما نشان می دهد.

 

معمای شماره 4

چه پرنده ای است که اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده ی دیگری می شود.

 

معمای شماره 5

همیشه در آسمان است ولی پر ندارد گریه می‌کند ولی چشم ندارد؟

 

معمای شماره6

اگر باشدکور است واگر نباشد کر است.

 

معمای شماره7

آن کیست که همه جا می‌رود، ولی از خانه‌اش بیرون نمیرود؟

 

پاسخ ها

1. کلاغ

2. کتاب

3. آئینه

4. زاغ، غاز

5 . ابر

6. حرف "و"

7. لاک پشت
..


نوشته شده در تاريخ جمعه 4 اسفند 1391برچسب:چیستان, توسط حسن محمدی

صفحه قبل 1 صفحه بعد